Hjælp til begravelse eller bisættelse i Lemvig og Struer

06 april 2020
Astrid Pedersen
Hjælp til begravelse eller bisættelse i Lemvig og Struer

Har du netop mistet et familiemedlem, og er du hovedansvarlig for at arrangere begravelse eller bisættelse? Så bør du sørge for at have hjælp til denne proces. Den kan nemlig godt gå hen og blive rigtig krævende for dig, som stadig står med dyb sorg og et stort savn

Hvor kan jeg få hjælp til begravelse i Lemvig?

Havde din afdøde slægtning sin sidste bopæl i nærheden af Lemvig eller Struer, er det således en god idé at finde en bedemand som er kendt i netop dette område. Med en lokal kendt bedemand har du mulighed for at overlade opgaven med kontakt til de relevante instanser til ham eller hende.

En bedemand, som har arbejdet i Lemvig og Struer igennem mange år, vil som oftest have et godt forhold og en god kontakt til samtlige kirker og sogne i området. Dette betyder, at bedemanden hurtigt vil kunne træffe aftaler om afvikling af ceremoni og bisættelse. Er der tale om en jordfæstelse, vil bedemanden indgå de nødvendige aftaler med graveren – og på samme måde holde krematoriet orienteret, skulle en kremering være den del af den afdødes sidste vilje.

Krabbes Bedemandsforretning står klar til at hjælpe med hele arrangementet

En anden stor fordel ved at vælge en bedemand i Lemvig som for eksempel Krabbes Bedemandsforretning er, at bedemandens lokal kendskab sætter ham eller hende i stand til hurtigt og effektivt at sørge for lokaler til eventuelt gravøl, frokost eller reception som opfølgning på selve begravelses eller bisættelses ceremonien. Og endelig vil Krabbes Bedemandsforretning kunne hjælpe dig med at udfærdige og indrykke den dødsannonce, som skal holde øvrige pårørende orienteret, i relevante dagblade og aviser – på rettidig vis, således at pågældende efterlevende har tid til at reagere inden bisættelsen.

Hvis du ønsker at kontakte Krabbes Bedemandsforretning, kan du få yderligere information på krabbes.dk