Hvad er social angst?

Hvad er social angst?

oktober 14, 2019

Inden for psykoterapien opereres med fire forskellige angst typer: generaliseret angst, panikangst, social angst og enkelt fobier. Generaliseret angst er karakteriseret ved en konstant følelse af bekymring og et der af følgende tankemylder, som mestendels er centreret omkring katastrofer, sygdom og død. Mennesker med svær generaliseret angst kan have rigtig vanskeligt ved at fungere i det daglige, da disse tanker optager al mental kapacitet og gør det umuligt at fokusere på noget som helst andet.

I modsætning hertil rammer panikangst i bølger af hårdtslående rædsel og en panikagtig følelse – ud af det blå, uden trigger eller anledning. Mennesker, som lider af panikangst, kan have svært ved at gennemføre en hverdag, idet angsten for det næste angst anfald overskygger alt. Det kan nemlig ramme som et lyn fra en klar himmel når som helst og hvor som helst.

Enkelt fobier er kendetegnet derved, at man er utroligt skræmt ved bestemte objekter eller situationer. Denne form for angst kan også være hæmmende, hvis angsten for eksempel handler om højder, og man har et job, som ligger på fjerde sal.

Og så er der social angst, som er karakteriseret ved en lammende angst ved den blotte tanke om at skulle opholde sig i tæt befolkede situationer i længere tid ad gangen – og måske samtidig skulle forholde sig til samtlige andre mennesker, som er til stede. Mennesker, som er ramt af social angst, vil typisk holde sig langt væk fra denne type situationer, lige som det at skulle tale eller performe over for en større menneske mængde overhovedet ikke kan komme på tale.

Få hjælp til at overkomme din social angst

Social angst er især invaliderende for dig, som har brug for at kunne henvende dig til mange mennesker på én gang, for eksempel i forbindelse med dit job eller dit studie. Psykoterapeut og angst ekspert Kim Liljehult kan gennem et målrettet terapi forløb hjælpe dig med at bekæmpe din social angst. Læs mere på angstekspert.dk